Sabem el que vols per al teu negoci

Comptabilitat

Serveis directes de comptabilitat i/o supervisió externa mitjançant accés remot

Fiscalitat

Gestió tributària d'impostos estatals i locals

Laboral

Gestió i tramitació laboral completa

Gestió financera

Negociació i tramitació de finançament i productes financers en general